Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Ενεργοποίηση του Μυρόλι (Ξάστρισμα)

Το Μυρόλι στα παλιά τα χρόνια ξαστριζόταν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που άρμοζε στο ευλογημένο τούτο φίλτρο. Είχαν ημιπολύτιμους λίθους γύρω του και τους μελετούσαν υπό το φως της γέμισης του φεγγαριού. Έφτανε στα χέρια της μικρής μάγισσας μόνο από μια γνήσια μάγισσα η μάγο.

Υλικά:

Ένα κίτρινο ή χρυσό πανί
Ένα μαύρο κεχριμπάρι
Αμέθυστος
Ροζ χαλαζίας
Λευκός χαλαζίας
Φίλτρο Μυρόλι* 

Διαδικασία:
Τοποθετούμε τους ημιπολύτιμους λίθους γύρω από το Μυρόλι, αφού το έχουμε πρώτα ακουμπήσει πάνω σε ένα χρυσό πανί και διαβάζουμε τον ακόλουθο ψαλμό:


“ Άναρχε, αθάνατε, άχρονε, άκτιστε ακατάληπτε και ανεξιχνιάστε Κύριε, 
Θεέ των όλων και δημιουργέ πάσης κτίσεως, προνοητά και σωτήρ όλων, 
όπως εις Σε ελπίζουσιν, ευχαριστώ σοι όπου με έφερες εις την ώραν τούτη και ήγγισα εις τον στέφανον της δικαιοσύνη σου. Υμνώ και ευλογώ την αναρίθμητον ευσπλαχνία και φιλανθρωπία σου. ΣΕ τούτο το φίλτρο δώσε τα χαρίσματα και διαφύλλαξον την εικόνα από τους εχθρούς της. Όπου ηθέλησες να με συντάξεις με τους εκλεκτούς δούλους σου. Επίβλεψον και τώρα έπ’ εμε την ταπεινήν, Δέσποτα Θεέ, Κύριε του Ελέους παντοκράτωρ και παντοδύναμε, επάκουσον της προσευχής μου και πλήρωσον μου τα αιτήματα εις επαίνον και τιμήν και δόξαν του υπεράγιου και προσκυνητού σου ονόματος. Χάρισαι την αφεσιν των αμαρτιών όλων εκείνων, όπου θέλουν οικοδομήσει Εκκλησίαν εις στο όνομα της δούλης σου, λειτουργώσιν εις αυτήν προσευχόμενοι η γράφουσιν το μαρτύριον της αθλήσεως μου και το αναγιγνώσκουσι μετά πιστέως, μνημονεύοντες το όνομα της δούλης σου και καρποφορούσι το κατά δύναμιν. Όλον αυτών λέγω όσοι θεραπευσους το οικητήριον του σώματος όπου εμαρτύρησε δι’ Αγάπην Σου. Συνχώρεσον τας αμαρτίας κατά μέτρον της πιστεός αυτών και μην εγγισει χείρ κολαστήριος, ούδε πείνα, ούδε θανατικόν, ή άλλη βλάβη ψυχής η σώματος. Και όσοι με θέλουν εορτάσει δοξολογούντες μετά πίστεως, και σου ζήτήσουν σωτηρίαν και έλεγος δια μέσου μου, χαρισαι τους εις τούτον τον κόσμον τα αγαθά σου να πορεύονται προς αυτάρκείαν και αξιωσον αυτούς και της επουράνιου βασιλείας σου. Ότι Συ ει μόνος αγαθός και φιλάνθρωπός και των αγαθών δοτήρ εις τους αιώνας Αμήν”

Αφού διάβασουμε τρεις φορές αυτά τα λόγια, αλείφουμε το μαύρο κεχριμπάρι με το Μυρόλι και το φοράμε στο λαιμό μας, έτσι ώστε να διώξει κάθε κακό. Μετά από το διάβασμα φορώντας το κάθε πανσέληνο, βγαίνουμε και το διαβάζουμε κάτω από το φώς του φεγγαριού. Μπορείς να βάλεις και απλό Κεχριμπάρι!!!!

*Το φίλτρο Μυρόλι πλέων έχει μέσα τους λίθους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου