Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Ξόρκι για πλούτο με πράσινη Πυραμίδα (Happymojo.gr)

Ένα συνηθισμένο και ταυτοχρόνως πολύ δυνατό ξόρκι για χρήματα ήταν αυτό που χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την πράσινη Πυραμίδα. Η Πυραμίδα επάνω πρέπει νά έχει ένα μάτι. εμείς εδώ στο www.happymojo.gr φτιάχνουμε μόνη μας την Πυραμίδα και σχεδιάζουμε επάνω το μάτι εμείς για εσάς... 

Λίγα λόγια για την Πυραμίδα:

Ένα ειδικό κερί της Hoodoo που προσελκύει το χρήμα και τον πλούτο. Ντύσε το κερί Πυραμίδα με λάδι «Έλξη χρημάτων» η «Πλούσιος δρόμος» και την πασπαλίζουμε με Μαγνητική Άμμο. Μπορείτε να την ανάψετε η να την κρατήσετε ανάλογα με το τι θέλετε εσείς. Μπροστά της μπορείτε να βάλετε έναν Lodestone με χρήματα και Μαγνητική άμμο για να δυναμωθεί περισσότερο όπως επίσης μπροστά της η δίπλα της έβαζαν τον «Χρυσό του Ανόητου», Φασόλια του Αγίου Ιωσήφ, Ρίζα Σφραγίδα του Σολομώντα και άλλα αξιοπερίεργα (Curios) που προσελκύουν το χρήμα. Επίσης να ρίξετε σκόνη βασιλικού για να δυναμωθεί περισσότερο το ξόρκι και η πυραμίδα...

Το ξόρκι:

Αν και δεν αναγράφετε κάντε το ξόρκι σε γέμιση του φεγγαριού!!!

Υλικά:

Έλαιο Έλξη χρημάτων ή Πλούσιος δρόμος ή Ευημερίας
Μαγνητική άμμος (Μαγνητόσκονη)
Σκόνη Κανέλλας
Χαρτοσακούλα
Πιατάκι
Καφέ ζάχαρη
Προαιρετικά: Μελάνι αίμα περιστεριού.

Τελετή:
Πάρτε ένα κερί Πυραμίδα πράσινη και ντύστε το με το λάδι «Έλξη χρημάτων» ή «πλούσιος δρόμος» και έπειτα ντύστε το με σκόνη κανέλλας και βάλτε το σε ένα πιατάκι που απο κάτω θα έχετε βάλει ένα καφέ χαρτί (Χαρτοσακούλα) που θα έχετε γράψει με μελάνι «αίμα περιστεριού» το ποσόν που θέλετε να φέρετε, θα το διπλώσετε προς εσάς 3 φορές, αφού πρώτα θα έχετε βάλει επάνω του καφέ ζάχαρη, ανάψτε το κερί και στην συνέχεια διαβάστε τον ψαλμό 22 και μετά τον ψαλμό 7.

Ψαλμός 22
Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. 2 εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, 3 τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὐταί με παρεκάλεσαν. 5 ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον. 6 καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν

Ψαλμός 7
ΚΥΡΙΕ, ο Θεός μου, σε σένα ελπίζω· σώσε με απ’ όλους εκείνους που με καταδιώκουν, κι ελευθέρωσέ με·μήπως και ο εχθρός αρπάξει σαν λιοντάρι την ψυχή μου, και τη διασπαράξει, χωρίς να υπάρξει ελευθερωτής. Κύριε, ο Θεός μου, αν εγώ το έπραξα αυτό, αν στα χέρια μου είναι ανομία. αν ανταπέδωσα κακό σ’ εκείνον που ειρηνεύει μαζί μου ή κατέθλιψα εκείνον που αναίτια με καταδιώκει· ας καταδιώξει ο εχθρός την ψυχή μου, και ας τη φτάσει· και ας καταπατήσει στη γη τη ζωή μου, και ας καταβάλει τη δόξα μου στο χώμα. 
Αφήστε να κάψει το κερί μέχρι να σβήσει μόνο του.


Τα υπολείμματα θα τα ρίξετε σε μία γλάστρα του σπιτιού σας η στον κήπο σας.. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου