27 Νοεμβρίου 2017

Πράσινο κερί - Green candles

Πράσινο κερί

(Green candles) 

Στα αποκρυφιστικά βιβλία των κεριών χρησιμοποιούν  τα πράσινα κεριά έτσι:

«Πράσινο είναι το χρώμα της Ανάπτυξης. Συνδυάζει την Πνευματική δύναμη του κίτρινου και την πνευματική δύναμη του Μπλε.
Είναι το χρώμα της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Αντιπροσωπεύει το πνεύμα των αναπτυσσόμενων πραγμάτων. Είναι το χρώμα που δείχνει την κοσμική εξουσία και ιδιοκτησία. Αποτελεί τν ανταμοιβή για την εποχή του μόχθου, του αγώνα, και της εφαρμογής. Είναι το χρώμα της επίγειας πνευματικής ανταμοιβής. Στην πνευματική θεραπεία. Το πράσινο δείχνει την παραγωγή και την αναγέννηση στο υλικό επίπεδο, ιδίως σε θέματα οικονομικής αφθονίας».

Έλαια που θέλουν πράσινο κερί:
Έλαιο Χρημάτων, Έλαιο Πλούσιος δρόμος, Φίλτρο Αδασσά, Φίλτρο Μυρόλι,