27 Νοεμβρίου 2017

Μαύρο κερί - Black Candles

Μαύρο κερί

(Black Candles)

Στα αποκρυφιστικά βιβλία των κεριών τα Μαύρα κεριά έτσι:

«Μαύρο είναι το χρώμα του πένθους και της θλίψης. Το Μαύρο δίνει την ώθηση σε ένα υψηλότερο επίπεδο.
Αντιπροσωπεύει την αλλαγή απο το ένα μέρος στο άλλο. Συμβολικά και πραγματικά. Αποφορά όλα τα χρώματα. Το μαύρο κερί που καίει για ένα πνεύμα το βοηθάει να φύγει και αν αποχωρίσει απο την Γη. Επίσης το μαύρο χρώμα διώχνει την αρνητικότητα της σκέψης, της πράξης και του συναισθήματος. Είναι ο Αρνητικός πόλος για όλες της σκέψης. Επίσης βοηθάει να φύγει το αρνητικό απο ένα πρόσωπο. Η Πράξη και η πρόθεση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο»

Έλαια που θέλουν Μαύρα κεριά:
Τρελόλαδο, Έλαιο χωρισμού, Έλαιο προστασίας, Έλαιο Λυσίματος, Έλαιο hot foot, Έλαιο Σύγχυσης, Μαύρος Μόσχος,