27 Νοεμβρίου 2017

Λευκό κερί - White candle

Λευκό κερί

(White candle)

Στα αποκρυφιστικά βιβλία των κεριών χρησιμοποιούν τα λευκά κεριά έτσι:

«Το λευκό είναι ο θετικός πόλος όλων τω σκέψεων. Λευκό είναι η σκιά που αντανακλά σε όλα τα άλλα χρώματα.
Συμβολίζει την αγνότητα και την πίστη σε όλα τα πράγματα. Για ενα ειδικό αίτημα, το λευκό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα κεριού για μεγαλύτερη αντοχή και δύναμη (εξού και του βωμού). Με την αντανάκλαση του χρώματος (συντροφικό το ονομάζουν )προσθέτει δύναμη στο αίτημα και την προσευχή μας. Οι άγγελοι απεικονίζονται ως ντυμένοι με λευκά ενδύματα. Εκδήλωσε ένα λευκό στο πνεύμα. Το λευκό επίσης είναι μία ένδειξη της αγνότητας των προθέσεων σας»

Έλαια & Φίλτρα που θέλουν λευκό κερί:
Έλαιο Προστασίας, Έλαιο Λυσίματος, Χρυσόλαδο, Φίλτρο Ικετέρ, Φίλτρο Μυρόλι